04. June 2023
מה משותף לרבנים ירושלמים של פעם, מגיד ירושלמי מפורסם, שחקן קולנוע מפורסם ומקים הדיסקוטק הראשון בארץ? התשובה היא שכולם גרו בשכונת שערי חסד הירושלמית. לפעמים נדמה לי שכשחילונים מגוש דן מדמיינים את סיור בשכונות החרדיות של ירושלים, מה שעובר להם בראש זאו שכונת מאה שערים וסביבתה....
25. January 2022
טרק על טיילת החומות הצפונית
הצעת מסלול לטרק ירושלמי מיוחד על טיילת החומות הצפונית והלא מוכרת .
25. July 2021
רחוב יפו חלק ב
המשך המלצה לשיטוט עצמאי ברחוב יפו הירושלמי
25. July 2021
סיור ברחוב יפו חלק א׳
הצעה לשיטוט כיפי ועצמאי ברחוב יפו . חלק ראשון
13. July 2021
סיור אל הרובע הנוצרי
מסלול סיור אל הרובע הנוצרי של ירושלים
09. July 2021
אל הרובע היהודי
טיול השבוע בירושלים והפעם אל הרובע היהודי
09. July 2021
משכנות שאננים
טיול השבוע בירושלים והפעם עולים למשכנות שאננים
08. July 2021
עולים להר ציון
טיול השבוע בירושלים והפעם עולים להר ציון
08. July 2021
ממתחם התחנה לכתף הינום
מסלול סיור בירושלים ממתחם התחנה לכתף הינום
30. May 2021
מסע בעין כרם- הצעה לטיול בכפר
הצעה לסיור עצמאי בעין כרם עם אוירה של חו״ל בירושלים .

Show more