25. January 2022
טרק על טיילת החומות הצפונית
הצעת מסלול לטרק ירושלמי מיוחד על טיילת החומות הצפונית והלא מוכרת .
25. July 2021
רחוב יפו חלק ב
המשך המלצה לשיטוט עצמאי ברחוב יפו הירושלמי
25. July 2021
סיור ברחוב יפו חלק א׳
הצעה לשיטוט כיפי ועצמאי ברחוב יפו . חלק ראשון
13. July 2021
סיור אל הרובע הנוצרי
מסלול סיור אל הרובע הנוצרי של ירושלים
09. July 2021
אל הרובע היהודי
טיול השבוע בירושלים והפעם אל הרובע היהודי
09. July 2021
משכנות שאננים
טיול השבוע בירושלים והפעם עולים למשכנות שאננים
08. July 2021
עולים להר ציון
טיול השבוע בירושלים והפעם עולים להר ציון
08. July 2021
ממתחם התחנה לכתף הינום
מסלול סיור בירושלים ממתחם התחנה לכתף הינום
30. May 2021
מסע בעין כרם- הצעה לטיול בכפר
הצעה לסיור עצמאי בעין כרם עם אוירה של חו״ל בירושלים .
26. May 2021
מסע ברחוב הנביאים
הצעה למסע ברחוב הנביאים הקסום בירושלים עם המלצות לשיטוט עצמי

Show more