סרטון:סיפור ירושלמי על בית כנסת הגר״א

דקה על בית כנסת הגר״א בשערי חסד