סיורים קרובים בהרשמה פתוחה

9.4- חו״ל בירושלים בעין כרם

11.4- חמישים גוונים של ירושלים

12.4 - על סודות וארמונות בטלביה